Obwieszczenie o przyjęciu planu ochrony Lasu Warmińskiego

2016-09-10 06:00:00 (ost. akt: 2016-09-09 11:19:35)
Obwieszczenie o przyjęciu planu ochrony Lasu Warmińskiego

Autor zdjęcia: RDOŚ

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

Zawiadamiam

- o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bieńkowo PLH280009, Budwity PLH280010, Jonkowo-Warkały PLH280039, sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych,
- o przyjęciu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. Prof. Benona Polakowskiego”, sporządzonego w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. planów oraz ich uzasadnieniami, zawierającymi informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl w zakładce Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn w pokojach 16 i 18 – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Agata Moździerz
p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Olsztynie

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zobacz również