Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Lasy
Miejscowość, gmina
Krutyń, gmina Piecki, Mazury
Adres
Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyni
Dane kontaktowe
Krutyń 66
11-710 Piecki
tel. 89 742 14 05
Strona www
www.mazurskipark.pl
Gmina
Piecki
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie powstał na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 października 2002 r. Obejmuje on Puszczę Piską na powierzchni 118 216 ha.
Pod względem geograficznym LKP „Lasy Mazurskie” położone są w obrębie makroregionu Pojezierza Mazurskiego w granicach trzech mniejszych jednostek (mezoregionów): Pojezierza Mrągowskiego, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Równiny Mazurskiej. Wyróżnia się tu aż 15 typów siedliskowych lasów – od boru suchego przez bór świeży, wilgotny, bagienny do boru mieszanego, grądy, olesy i łęgi.

W Puszczy Piskiej zamieszkują m.in. jeleń, sarna, dzik i łoś. Występują też ssaki drapieżne: lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, wydra, norka amerykańska, ryś. Znajdziemy tu także kilka rodzin wilków, a rozpowszechnionym gatunkiem stał się bóbr.

Obfitość wód sprzyja występowaniu ptaków wodno-błotnych. Gniazdują tu m.in. perkozy dwuczube, liczne gatunki kaczek (krzyżówka, krakwa, cyranka, cyraneczka, czernica głowienka, gągoł, tracz nurogęś), kuraki (kuropatwa, przepiórka, jarząbek). Spotkać można łabędzie nieme, czaple siwe, kormorany, żurawie, bociany białe i czarne.

Ptaki drapieżne reprezentują: orzeł bielik, orlik krzykliwy, kania ruda i czarna, rybołów. Gatunkiem ginącym jest cietrzew. Rozległe łąki są miejscem gniazdowania ostatnich na mazurach par kulików wielkich i rycyków. Lasy LKP są największą w regionie ostoją puchacza i sowy włochatki, dzięciołów (dużego, średniego, zielonego i czarnego). Na obrzeżach pastwisk i łąk występuje lelek kozodój, skowronek borowy, świergotek polny, dudek i błękitna kraska (będąca na wyginięciu).

Dalej na wschód?

Mazurski Park Krajobrazowy

Mazurski Park Krajobrazowy

Dalej na zachód?

Zakochane drzewa w Krutyni

Zakochane drzewa w Krutyni

Podobne atrakcje

Polecamy

W pobliżu

  • Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Olsztyńskie" 6287.7km

    Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Olsztyńskie” obejmuje teren Nadleśnictw Olsztyn i Kudypy oraz lasy gminy Olsztyn. Powstanie...

  • Jezioro Krutyńskie

    Płytki zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, leżący na kajakowym szlaku Krutyni, połączony od zachodu z Jeziorem Mokrym;...

  • Jezioro Klimunt

    Zbiornik o dosyć rozwiniętej linii brzegowej, z wyspą u północnych brzegów. Obrzeża pagórkowate, całkowicie otoczone lasami...

W lesie ...