Rezerwat Przyrody Dęby Napiwodzkie

Rezerwat Przyrody Dęby Napiwodzkie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty
Miejscowość, gmina
Nowe Borowe, gmina Jedwabno, Mazury
Adres
Nowy Las 1, 12-122 Jedwabno
Dane kontaktowe
Leśnictwo Nowy Las, tel. (089) 621 30 29
Strona www
jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl/lesnictwa
Gmina
Jedwabno
Rezerwat przyrody Dęby Napiwodzkie utworzony został 11 maja 1989 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk o charakterze naturalnym - grądu, łęgu olchowego i boru mieszanego występujących na wale ozowym.

Rezerwat ma powierzchnię 37,11 ha, położony jest w całości w województwie warmińsko – mazurskim, powiat Szczytno, gmina Jedwabno (w pobliżu szosy asfaltowej Jedwabno – Nidzica, między wsią Kot a Nowe Borowe), w Leśnictwie Nowy Las. Od wschodu jego granice wyznacza rzeczka Czarna.

Głównym przedmiotem ochrony są naturalne fitocenozy oraz wiele starych pomnikowych dębów. Bardzo istotną wartość rezerwatu stanowią liczne pomnikowe 300 – 350 letnie dęby i ok. 200 letnie sosny. Na niewielkiej powierzchni rezerwatu występuje 13 gatunków drzew i 9 gatunków krzewów.
Największą część rezerwatu zajmuje las grądowy z pomnikowymi dębami w wielu 300 - 350 lat. Na drzewostan składają się: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, klon zwyczajny, buk zwyczajny, sosna zwyczajna, świerk pospolity. Dobrze rozwinięta jest warstwa krzewów, z dominacją leszczyny, szakłaka pospolitego i trzmieliny brodawkowatej. Bogate runo reprezentują: zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, rutewka orlikolistna, marzanka wonna, dzwonek pokrzywolistny, gwiazdnica wielkokwiatowa, podagrycznik pospolity, jaskier kosmaty, kopytnik pospolity, czyściec leśny, wawrzynek wilczełyko, miodunka ćma, groszek wiosenny i wiele innych. W dolinie wolno płynącej rzeczki Czarna oraz na obniżeniach terenu występuje łęg jesionowo-olchowy z wysoko zalegającym poziomem wód gruntowych.

Zdjęcie: http://jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl / Tzw. wał ozowy w rezerwacie Dęby Napiwodzkie


Rezerwat Przyrody Dęby Napiwodzkie - zdjęcia


Podobne atrakcje

Zobacz również