Rezerwat przyrody Mszar w Olsztynie

Rezerwat przyrody Mszar w Olsztynie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty
Miejscowość, gmina
Olsztyn, gmina Olsztyn (miasto), Warmia
Adres
Olsztyn rezerwat mszar
Dane kontaktowe
Las Miejski w Olsztynie: al. Wojska Polskiego 30B, 10-229 Olsztyn
Tel. (89) 526-64-62
Fax: 89 535 64 71
Adres e-mail
rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
Gmina
Olsztyn (miasto)
Niewielkie śródleśnie położone torfowisko objęte ochroną już w 1907 roku, powołane w okresie powojennym w postaci ścisłego torfowiskowego rezerwatu przyrody 30 grudnia 1953 roku.

Rezerwat o powierzchni 4,45 ha położony jest na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie. Obejmuje zagłębienie bezodpływowe (dawne jezioro) wypełnione pokładem torfu o średniej miąższości 13 m. Powierzchnia torfowiska (115 m n.p.m.) znajduje się kilkanaście metrów ponad poziomem lustra wody położonego opodal Jeziora Długiego (103,6 m n.p.m.).

Głównym celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie torfowiskowych zbiorowisk roślinnych – Vaccinio uliginosi-Pinetum i Ledo-Sphagnetum magellanici ze stanowiskami licznych rzadkich i chronionych gatunków roślin. Kobierzec mszysty tworzą m.in.: Sphagnum warnstorfi, S. nemoreum, Bryum pseudotriquetrum. Mchom towarzyszą: bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, bażyna czarna Empetrum nigrum, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i długolistna D. anglica, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum.

Rezerwat przyrody Mszar w Olsztynie - zdjęcia


Dalej na wschód?

Wiadukty kolejowe w Olsztynie

Wiadukty kolejowe w Olsztynie

Dalej na zachód?

Rezerwat przyrody Redykajny

Rezerwat przyrody Redykajny

Podobne atrakcje

Zobacz również