Rzeka: Ełk

Długość rzeki
114 km
Miejscowość początku
Stacze
Rzeka na Pojezierzu Mazurskim, prawy dopływ Biebrzy, długość 114 km.
Rzeka Ełk jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy. Swój początek bierze na Szeskiej Górze koło Gołdapi. Następnie przepływa południkowo przez teren powiatu gołdapskiego – gminę Gołdap, oleckiego – gminy: Kowale Oleckie, Świętajno oraz ełckiego – gminy: Stare Juchy, Ełk i Prostki. Dalej płynie przez powiaty grajewski i moniecki w województwie podlaskim. Przepływa przez jeziora: Łaźno, Łaśmiady, Straduńskie, Ełckie. Największymi miejscowościami położonymi nad rzeką są: Ełk, Straduny, Nowa Wieś Ełcka, Prostki i Grajewo.
Początkowy odcinek rzeki (do ujścia do jeziora Łaśmiady) nosi nazwy Czarna Struga i Łaźna Struga. Nazwę Ełk przybiera po przepłynięciu Jeziora Ełckiego w kierunku południowym. Uchodzi do Biebrzy w okolicach miejscowości Osowiec, położonej na obszarze Bagien Biebrzańskich. Wody dolnego biegu rzeki nie przepływają pierwotnym korytem – zostały skierowane do Biebrzy Kanałem Rudzkim, utworzonym i uregulowanym na przełomie XIX i XX wieku, omijającym dużą część starego koryta. Stary odcinek ujściowy koryta rzeki Ełk wykorzystuje obecnie Jegrznia (Lega) przed ujściem do Biebrzy.
Do głównych lewobrzeżnych dopływów Ełku należą: Mazurka, Połomska Młynówka, Karmelówka, Kanał Kuwasy, a prawobrzeżnych: Gawlik, Różanica i Binduga.

W pobliżu

Polecane szlaki wodne