Rzeka: Pregoła

Długość rzeki
123 km
Najdłuższa rzeka obwodu kaliningradzkiego w całości przepływająca w jego granicach. Jest żeglowna na całej długości. Do czasu wybudowania linii kolejowej Królewiec-Wystruć Pregoła miała duże znaczenie transportowe.

Nad Pregołą leżą Czerniachowsk , Znamiensk , Gwardiejsk i Kaliningrad.

W pobliżu

Polecane szlaki wodne