Rezerwat Przyrody Bagna Nietlickie

Rezerwat Przyrody Bagna Nietlickie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty > Torfowiskowe
Miejscowość, gmina
Drozdowo, gmina Orzysz, Mazury
Adres
dąbrówka pow. giżycko
Dane kontaktowe
Drozdowo 4, 12-250 Orzysz
Tel. 87 425 32 03
Strona www
www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/lesnictwa
Adres e-mail
wieslaw.kowalski@bialystok.lasy.gov.pl
Gmina
Orzysz
Rezerwat został powołany Rozporządzeniem Nr 32 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 26 maja 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 72, poz. 1069). Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Nietlickiego Bagna z dominującą roślinnością szuwarową przylegających do niego lasów i obszarów nieleśnych z licznymi zabagnieniami oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 1132,91 ha, z czego 1048,70 ha znajduje się w administrowaniu Nadleśnictwa Giżycko. Rezerwat położony jest na terenie obrębu Orzysz, w leśnictwie Dąbrówka.
Ze względu na główny przedmiot ochrony rezerwat ma charakter ornitologiczny. Ze względu na typ dominujących ekosystemów rezerwat ma charakter torfowiskowy.

Zdjęcie: Nadleśnictwo Giżycko


Dalej na zachód?

Kościół w Szymonce

Kościół w Szymonce

Podobne atrakcje

Zobacz również