Rezerwat przyrody Sołtysek

Rezerwat przyrody Sołtysek - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty
Miejscowość, gmina
Grom, gmina Pasym, Mazury
Adres
Nadleśnictwo Korpele, Korpele 14, 12-100 Szczytno
Dane kontaktowe
Nadleśnictwo Korpele
Korpele 14
12-100 Szczytno
tel. 089 624-22-57
fax. 089 624-86-86

Adres e-mail
korpele@olsztyn.lasy.gov.pl
Gmina
Pasym
Rezerwat florystyczny położony w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Pasym, nadleśnictwie Korpele. Powierzchnia 10 ha. Na północy w niedalekiej odległości znajdują się jeziora: Gromskie i Leleskie.

Rezerwat utworzono w celu ochrony modrzewicy północnej (Chamaedaphne calyculata), krzewu o wysokości do 1 m. Gatunek ten będący wielką rzadkością w naszym kraju (pięć znanych stanowisk) pochodzi z dalekiej tundry i osiąga w Polsce swój południowy kres występowania.
Obok modrzewicy północnej do licznej grupy osobliwości florystycznych należy tu brzoza niska (Betula humilis), skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), rosiczka okrągłolistna i długolistna (Drosera rotundifolia i Drosera anglica) oraz pływacz drobny i średni (Utricularia minor i Utricularia intermedia). Cztery ostatnie gatunki zaliczane są do roślin owadożernych.

Rezerwat "Sołtysek" jest małą częścią rozległego torfowiska powstałego na miejscu jeziora od wieków zwanego Sołtyskiem.
Torfowisko Sołtysek jest niezwykle cenne pod względem naukowym obiektem przyrodniczym. Przeprowadzone w 1995 r. badania wykazały obecność 110 gatunków roślin naczyniowych oraz 63 mszaki. Nadmiar wód odprowadzają z torfowiska struga Sołtysek oraz dawne rowy odwadniające, wykonane jeszcze przed II wojną światową. Poza rezerwatem znajduje się również istotna część torfowiska, które jest w zarządzie Lasów Państwowych.

Zdjęcie: Wikipedia / Tablica informacyjna rezerwatu Sołtysek


Rezerwat przyrody Sołtysek - zdjęcia


Dalej na wschód?

Pole Biwakowe w Elganowie

Dalej na zachód?

Zabytkowa szkoła

Podobne atrakcje

Zobacz również