Sosna zwyczajna (pospolita)

Królestwo
roślin
Podkrólestwo
naczyniowe
Gromada
nasienne
Podkrólestwo
nagonasienne
Rząd
sosnowce
Rodzina
sosnowate
Rodzaj
sosna
Gatunek
sosna zwyczajna

Roślina: Sosna zwyczajna (pospolita)

Kategoria
Rośliny > Drzewa i krzewy
Nazwa łacińska
Pinus sylvestris L.
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L. ) - drzewo iglaste, zimozielone, korona luźna, z konarami rosnącymi w pozornych okółkach (będących w rzeczywistości ciasnymi spiralami), początkowo stożkowata, z wiekiem staje się rozłożysta lub parasolowata, w zależności od warunków bytowania. Sosny występujące na terenach nizinnych mają grubsze konary i korony lekko zaokrąglone, natomiast występujące na obszarach wyżynnych mają konary cieńsze i pokrój bardziej stożkowaty.

Obszar występowania

Występuje powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również górskich) oraz Syberii Wschodniej. W Polsce na terenie całego kraju z wyjątkiem Bieszczadów.

Informacje na temat ochrony

Nie jest pod ochroną

Zdjęcie: Wikipedia / Sosna zwyczajna

Zobacz również