Rzeka: Dymer

Długość rzeki
30km
Miejscowość początku
Szczepankowo
Miejscowość końca
Kojtryny
Dymer wypływa z łąk Pojezierza Mrągowskiego – krainy morenowych wzgórz porozcinanych rynnami jezior i dolinami rzek. Dymer przepływa jedno z nich – Jezioro Kraksy, a wpływa do Jeziora Dadaj położonego na podobnym krajobrazowo Pojezierzu Olsztyńskim.

Rzeka płynie głównie wśród łąk i pól, mijając w górnym i środkowym biegu dwa kompleksy leśne i są to głównie sosnowe bory. Zupełnie inny – bagienny bór chroniony jest w położonym ok, 1,5 km na NW od Rudzisk rezerwacie „Zabrodzie”. Do drugiej połowy XIX w. znajdowało się tu Jezioro Pudląg, które zmeliorowano, a którego wody do dziś odprowadza do Dymra Kanał Pudlądzki. Jest to rezerwat florystyczny utworzony głównie dla zachowania brzozy niskiej ale także innych rzadkich rośli: bażyny czarnej, pływacza średniego, rosiczki okrągłolistnej i innych 73 gatunków roślin naczyniowych. W XIX w. osuszono też Jezioro Dymer, przez które przepływała rzeka, a którego pozostałością są dziś bagniste Łąki Dymerskie na początku szlaku.

Więcej o rzece i okolicach w artykule

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne