Rzeka: Guber

Długość rzeki
80,2 km
Miejscowość początku
Knis
Miejscowość końca
Sępopol
Prawy dopływ Łyny, w całości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Źródła znajdują się na południowy zachód od jeziora Guber na terenie gminy Ryn, ujście - w Sępopolu. Lewobrzeżne dopływy Gubra to: Dajna, Sajna; prawobrzeżne dopływy: Struga Rawa, Runia, Liwna, Mamlak.
Na początku jej biegu znajduje się jezioro Guber odtworzone przed 1945 z wcześniej już zarośniętego jeziora.
Zlewnia Gubra należy do trzech mezoregionów: Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Mrągowskiego oraz Niziny Sępopolskiej.
Guber przepływa przez tereny powiatów: giżyckiego (gmina Ryn), kętrzyńskiego (gminy: Kętrzyn, Korsze, Barciany) i bartoszyckiego (gmina Sępopol). Wzdłuż rzeki położone są m.in. miejscowości Salpik, Nakomiady, Karolewo, Kętrzyn, Biedaszki, Linkowo, Garbno, Saduny, Pomnik, Prosna, Sępopol.

Guber w przeszłości był rzeką spławną. Wzdłuż jej biegu rozmieszczonych było kilka grodów pruskich (m.in. Porębek), a później strażnic krzyżackich (w Kętrzynie, Garbnie, Równinie Górnej i Sątocznie). Dzięki stosowanym oczyszczalniom ścieków w znacznym stopniu w rzece odrodziło się życie biologiczne. Na całym jej odcinku występują bobry. Na Gubrze funkcjonuje kilka elektrowni wodnych.

Więcej o rzece i okolicach w artykule

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne