Rzeka: Kalwa

Długość rzeki
8 km
Miejscowość początku
Tylkowo
Miejscowość końca
Łajs
Dopływ rzeki Kośnej, która jest dopływem Pisy i Wadągi.
Ciek ten nosi nazwę Struga mimo, że jest to ogólna nazwa cieku wodnego.

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne