Rzeka: Wałsza

Długość rzeki
67 km
Miejscowość początku
Dzikowo Iławeckie
Miejscowość końca
Stygajny
Rzeka na Warmii, jej źródła znajdują się na południowych stokach Góry Zamkowej w okolicach miejscowości Dzikowo Iławeckie w gminie Górowo Iławeckie
Uchodzi do rzeki Pasłęki.
To najdłuższy dopływ Pasłęki. W środkowym biegu płynie w głęboko wciętej dolinie, na niektórych odcinkach ma charakter rzeki górskiej. Poniżej zapory elektrowni wodnej w Pieniężnie rzeka wcina się głęboko w podłoże wysoczyzny morenowej, tworząc malowniczy jar należący do krajobrazowego rezerwatu przyrody "Dolina Rzeki Wałszy".

Nazwę Wałsza wprowadzono urzędowo w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Walsch Fluss.

Miejscowości leżące nad Wałszą: Kandyty, Grotowo, Pluty, Pieniężno i Bornity

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne