Rzeka: Skarlanka

Długość rzeki
37 km
Miejscowość początku
Wawrowice
Miejscowość końca
Tama Brodzka
Rzeka bierze swój początek z mokradeł znajdujących się przy jeziorze Skarlińskim, kilka kilometrów na północny zachód od Nowego Miasta, na wysokości 97,5 m n.p.m. Obszar odwadniany przez Skarlankę jest częścią Pojezierza Brodnickiego. Jej długość wynosi 37,1 km, a spadek wyrównany rzeki 0,072‰. Powierzchnia całkowita zlewni wynosi 227,7 km². Skarlanka płynie licznymi rynnami subglacyjnymi i jest rzeką typowo pojezierną. Przepływa przez wiele jezior, m.in. Skarlińskie, Wielkie Partęczyny, Dębno, Robotno, Kurzyny, Strażym i Bachotek, odcinki jeziorne łącznie liczą 12 km. Uchodzi do Drwęcy na wysokości 70,7 m n.p.m. Jeden z jej najważniejszych dopływów to rzeka Cichówka.

W pobliżu

  • Dwór w Karbowie

    Dwór z poł. XIX w. parterowy, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, niegdyś z piętrową przybudówką. Z dwuspadowym...

  • Kościół św. Mikołaja

    Kościół pochodzi z I poł. XIV w., wybudowany w stylu gotyckim z kamienia polnego.

  • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

    Początki parafii sięgają I poł. XIV w. Prawdopodobnie już wtedy istniał gotycki kościół św. Krzyża, wybudowany z kamienia...

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne