Rzeka: Osa

Długość rzeki
109 kilometrów
Miejscowość początku
Solniki
Miejscowość końca
Zakurzewo
Prawy dopływ dolnej Wisły. Wypływa na Pojezierzu Iławskim z jeziora Perkun, przepływa przez jeziora: Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowskie, Popówko, Trupel i Płowęż, uchodzi do Wisły koło Zakurzewa, na północ od Grudziądza.
Zlewnia charakteryzuje się gęstą siecią hydrologiczną i występowaniem wielu jezior.
Rzeka była wzmiankowana już w 1222 r. jako północna granica ziemi chełmińskiej, będąc tym samym granicą między ówczesnym Mazowszem i Prusami. W latach 1920-1939 jej środkowym odcinkiem biegła granica Polski i Prus Wschodnich. Obecnie przepływa przez tereny województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
Z uwagi na obfite zadrzewienie brzegów sprawia miejscami wrażenie rzeki dzikiej i puszczańskiej. Szlak mało uczęszczany przez kajakarzy, nie nadaje się dla osób rekreacyjnie traktujących kajakarstwo, bo przeszkód jest wiele; poniżej ujścia Lutryny przez kilka kilometrów bardzo brudna. Dostepny dla kajaków jest odcinek Jezioro Szymbarskie - Zakurzewo. Od Słupskiego Młyna do ujścia Gardęgi rezerwat przyrody "Dolina Osy".

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne