Rzeka: Dajna

Długość rzeki
55 km
Miejscowość początku
Piecki
Miejscowość końca
Biedaszki
Rzeka na Pojezierzu Mrągowskim i Nizinie Sępopolskiej, lewobrzeżny dopływ Gubra. Przepływa przez obszar powiatów mrągowskiego i kętrzyńskiego, powierzchnia zlewni 345,5 km².

Źródła rzeki znajdują się w okolicy miejscowości Piecki na zachodnim krańcu Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Za początek rzeki przyjmuje się ciek uchodzący od południa do jeziora Wągiel. Dajna przepływa przez jeziora: Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Kot, Juno, Kiersztanowskie, Śpigiel, Dejnowa. Koryto rzeki przebija się na odcinku kilku kilometrów poprzez przełom morenowy Pojezierza Mrągowskiego. Dajna uchodzi do rzeki Guber jako jej lewy dopływ w pobliżu miejscowości Biedaszki na zachód od Kętrzyna.
Ok. 30-kilometrowy odcinek rzeki wykorzystywany jest jako szlak kajakowy. Spływ najdogodniej rozpocząć w miejscowości Wierzbowo nad Jeziorem Wierzbowskim, a zakończyć na jeziorze Dejnowa w Świętej Lipce.

Ryby występujące w rzece Dajna


W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne