Smardz jadalny

Królestwo
grzybów
Podkrólestwo
woreczniaki
Podkrólestwo
kustrzebniaki
Rząd
kustrzebkowce
Rodzina
smardzowate
Rodzaj
smardz
Gatunek
smardz jadalny

Grzyb: Smardz jadalny

Kategoria
Grzyby
Nazwa łacińska
Morchella esculenta Pers.
Sposób odżywiania
symbionts
Smardz jadalny nazywany jest przez grzybiarzy także smorz, smordz, zmarszcz. Owocnik (przekształcone apotecjum) składa się z główki i trzonu; bardzo zmienny pod względem wielkości – od 3 do 20(nawet 30) cm wysokości, wewnątrz pusty. Główka barwy szaroochrowej do miodowożółtej, powierzchnia podzielona na charakterystyczne poletka przypominające plastry miodu, pojedyncze poletka (alweole) ułożone nieregularnie. Trzon najczęściej białawy, powierzchnia nieregularnie pomarszczona lub gładka, 5-9 x 2-4 cm. Miąższ białawy do kremowego, kruchy. Smak i zapach słabo wyczuwalny, przyjemny.

Źródło: http://www.przyroda.mazury.pl/index.php?page=nature&id=247
Copyright © www.przyroda.mazury.pl

Obszar występowania

Występuje w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, Austrii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Szwecji, a także m.in. w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Gatunek ten rozwija się w lasach liściastych i mieszanych, także na łąkach i łęgach, często pod jesionami, czasami na wysypiskach porośniętych zielenią, na nawożonych glebach rzadki. Owocniki wytwarza w kwietniu i maju (w Europie).

Informacje na temat ochrony

Podlega ścisłej ochronie - w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski należy do kategorii "R" – rzadki.

Zobacz również