Miękusz szafranowy

Królestwo
grzybów
Podkrólestwo
grzyby podstawkowe
Podkrólestwo
pieczarniaki
Rząd
żagwiowce
Rodzina
żagwiowate
Rodzaj
Hapalopilus

Grzyb: Miękusz szafranowy

Kategoria
Grzyby
Nazwa łacińska
Hapalopilus croceus
Owocnik
Półkolisty, bokiem przyrośnięty do podłoża, rozpostarto odgięty lub poduszkowaty. Na powierzchni delikatnie aksamitny, później nagi i pomarszczony. Czerwonopomarańczowy z brązowawym odcieniem u nasady. Szeroki na 5-10 cm, gruby na 1-4 cm.

Rurki
Barwy miąższu. Pory jaskrawopomarańczowe, początkowo koliste, później nieregularnego kształtu.

Miąższ
Włóknisty, elastyczny, gąbczasty, przesycony wodą. Barwa kremowopomarańczowa do karminowej. Po wyschnięciu twardy, kremowobrązowy.

Zarodniki
Gładkie, bezbarwne, elipsoidalne. Wysyp zarodników: jasnosłomkowy.

Obszar występowania

Rośnie na żywych lub martwych pniach drzew liściastych, głównie dębach, w naturalnych kompleksach leśnych. W Polsce grzyb objęty ochroną gatunkową. Jest gatunkiem rzadkim. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status E – gatunek wymierający. Znajduje się na listach gatunków zagrożonych także w Austrii, Czechach, Niemczech, Danii, Estonii, Anglii, Słowacji, Szwajcarii, Litwie, Holandii, Szwecji, Finlandii.

Zobacz również