Rzeka: Wąska

Długość rzeki
45,2 km
Miejscowość początku
Gudniki
Miejscowość końca
Węzina
Rzeka II - go rzędu, wpływająca do jez. Drużno, o całkowitej długości
45,2 km, i powierzchni zlewni ok. 271,5 km2
. Podobnie jak rzeka Dzierzgoń, ma cechy
wyżynno – nizinne. Płynie w głębokiej dolinie wypełnionej madami i piaskami
rzecznymi, średni spadek wód wynosi 4,4‰.

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne