Rzeka: Elbląg

Długość rzeki
14,5 km
Miejscowość początku
Elbląg
Miejscowość końca
Nowakowo
Elbląg – rzeka na Żuławach Wiślanych, wypływa z jeziora Druzno, uchodzi do Zalewu Wiślanego.
Żeglowna na całej długości (od Elbląga traktowana jako morskie wody śródlądowe).
Poprzez kanały posiada połączenie:
z Nogatem przez Kanał Jagielloński;
z jeziorami Pojezierza Iławskiego przez Kanał Elbląski.
W mieście Elbląg na rzece znajduje się port morski. Port w Elblągu jest jednym z trzech istniejących w Polsce.
W zależności od wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym spowodowanych "wpychaniem" wód Bałtyku do Cieśniny Piławskiej przez silne wiatry północne i północno-wschodnie, kierunek spływu wód rzeki Elbląg, odwraca się i powoduje spiętrzenie wody jeziora Druzno.
Znaczna część dorzecza rzeki obejmuje tereny depresyjne, w tym największą depresję w Polsce 1,8 m p.p.m. Prawie na całej długości rzeki Elbląg i jej dopływach w ich dolnym biegu występują obwałowania przeciwpowodziowe.
W północno-wschodniej części zlewni znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Poza tym na jej terenie znajdują się:
Rezerwat przyrody Jezioro Drużno
Rezerwat przyrody Zatoka Elbląska
Rezerwat przyrody Dęby w Krukach Pasłęckich
Rezerwat przyrody Lenki
Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno
Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej.

W pobliżu

Inne rzeki w okolicy

Polecane szlaki wodne