Sysydlaczki, bezrzęski

Królestwo
zwierząt
Typ
orzęski
Gromada
sysydlaczki

Sysydlaczki, bezrzęski

Kategoria
Nazwa łacińska
Suctoria
Sysydlaczki to gromada w typie orzęsków. Sysydlaczki w postaci dojrzałej pozbawione są całkowicie rzęsek, które zastąpione są rurkami ssącymi (tentacule), służącymi do pobierania pokarmu. Należą tu różnopostaciowe pierwotniaki przytwierdzone nóżką do podłoża.

Obszar występowania

Sysydlaczki to przeważnie mieszkańcy litoralu wód słodkich, rzadziej morskich.

Zdjęcie: Damián H. Zanette/Wikimedia Commons

Zobacz również