Płazy

Kumak nizinny Płazy

Gatunek płaza z rodziny kumakowatych, blisko spokrewnionego z kumakiem górskim. Długość ciała do 6 cm, masa ciała do 6 g. Jest to płaz... zobacz szczegoły

Padalec zwyczajny Płazy

Gatunek jaszczurki z rodziny padalcowatych zamieszkujący lasy i zarośla, zwykle umiarkowanie wilgotne, często w pobliżu wody. Głowa... zobacz szczegoły

Traszka grzebieniasta Płazy

Gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Występuje w Europie. Może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia.... zobacz szczegoły

Żaba moczarowa Płazy

Gatunek płaza bezogonowego z grupy żab brunatnych. Długość ciała samic 4–8 cm, masa ciała 8–24 g, długość ciała samców 4–8 cm, masa... zobacz szczegoły

Żaba trawna   Żaba trawna - zdjęcia   Płazy

Gatunek płaza z rodziny żabowatych. Podobnie jak żaba dalmatyńska i żaba moczarowa należy do tzw. żab brunatnych, która to nazwa bierze... zobacz szczegoły