Zgniotek cynobrowy

Królestwo
zwierząt
Typ
stawonogi
Gromada
owady
Podgromada
uskrzydlone
Rząd
chrząszcze
Rodzina
zgniotkowate
Rodzaj
zgniotek
Gatunek
zgniotek cynobrowy

Zgniotek cynobrowy

Kategoria
Zwierzęta > Owady
Nazwa łacińska
Cucujus cinnaberinus
Sposób odżywiania
saprofity (rozkładają martwe szczątki)
Przeciętna długość życia
2-3 lata (?)
Chrząszcz z rodziny zgniotkowatych. W stadium imago osiągają 11–15 mm długości. Ciało tych chrząszczy jest silnie spłaszczone, pokrywy matowe, czerwone, o nieregularnym, zatartym punktowaniu. Głowa duża z silnymi żuwaczkami. Oczy niewielkie, kuliste. Żuwaczki, zewnętrzny brzeg przedplecza, środek przedpiersia, śródpiersie i zapiersie są czarne. Czułki nitkowate, 11-członowe, grube, bez wyraźnej buławki. Tarczka przedplecza szeroka i duża z lekkim zagłębieniem w środkowej części.
Larwy są silnie zesklerotyzowane, bursztynowej barwy. Największe osiągają 26 mm długości.

Chrząszcze żyją pod korą drzew liściastych – przede wszystkim topól, dębów i grabów. Dorosłe osobniki są aktywne w dzień i płochliwe – po odsłonięciu kory szybko się chowają w szczeliny drewna. Niepokojone, niekiedy zastygają w bezruchu, z odnóżami podkurczonymi pod odwłok. Przypuszcza się, że samice składają jaja późną wiosną lub wczesnym latem.

Larwy często spotykane są gromadnie. Niepokojone, reagują gwałtownymi ruchami głowy i tułowia na boki. Wyrośnięte larwy budują pod korą jajowate komory poczwarkowe i przepoczwarczają się, co zajmuje, według różnych autorów, 6–7 lub 10 dni.

Obszar występowania

Gatunek palearktyczny, zasięg występowania obejmuje Europę północną i środkową, na południe dociera do dawnej Jugosławii i Rumunii. Liczebność jego populacji spada; jest umieszczony na czerwonych listach w Czechach, Słowacji, Niemczech, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Polsce i Łotwie. Możliwe, że z tego względu stanie się tzw. gatunkiem osłonowym.

Informacje na temat ochrony

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce

Zdjęcie: Wikimedia Commons / Zgniotek cynobrowy

Zobacz również