Komosa

Królestwo
roślin
Podkrólestwo
rośliny naczyniowe
Gromada
rośliny nasienne
Podkrólestwo
okrytonasienne
Rząd
goździkowce
Rodzina
szarłatowate
Rodzaj
komosa

Roślina: Komosa

Kategoria
Rośliny > Rośliny zielne
Nazwa łacińska
Chenopodium L.
Przeciętna długość życia
Jednoroczne i wieloletnie (byliny)
Komosa to rodzaj roślin, obejmujący ponad 100 gatunków spotykanych na całym niemal świecie. W Polsce występuje ok. 30 gatunków, zarówno rodzimych, jak i zawleczonych lub uprawianych. Niektóre gatunki są jadalne. W Ameryce Południowej występuje komosa ryżowa o jadalnych owocach. W przypadku innych gatunków jadalne są zwykle młode wierzchołki pędów (np. komosy strzałkowatej). Niektóre gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne, np. komosa olbrzymia.

Komosa to jednoroczna bylina, która może osiągać do 2 m wysokości. Jej pędy są wzniesione, proste lub rozgałęzione.
Jej liście są skrętoległe, całobrzegie, bardzo rozmaicie wcinane lub piłkowane.
Kwiaty komosy są drobne, koloru zielonego, zebrane w skupienia o kształcie kłosów. Działki kielicha podczas owocowania stają się pierzaste, ale czasem twardnieją i stają się soczyste. Komosa nie ma płatków korony.

Obszar występowania

Zasięg rodzaju obejmuje niemal cały świat, ale największe zróżnicowanie występuje w strefie klimatu umiarkowanego i subtropikalnej. Rośliny te zasiedlają zwykle siedliska towarzyszące człowiekowi (ruderalne), wiele gatunków to chwasty w uprawach.

Informacje na temat ochrony

Nie objęta ochroną.

Zobacz również