Ostrożeń lancetowaty

Królestwo
roślin
Podkrólestwo
naczyniowe
Gromada
nasienne
Podkrólestwo
okrytonasienne
Rząd
astrowce
Rodzina
astrowate
Rodzaj
ostrożeń
Gatunek
ostrożeń lancetowaty

Roślina: Ostrożeń lancetowaty

Kategoria
Rośliny > Rośliny zielne
Nazwa łacińska
Cirsium vulgare (Savi.) Ten.
Przeciętna długość życia
Roślina dwuletnia
Gatunek wieloletniej rośliny zielnej należący do rodziny astrowatych. We florze Polski gatunek ten ma niepewny status.
W Polsce kwitnie w okresie od lipca do sierpnia, jest owadopylna.
Łodyga wzniesiona, zwykle gałęzista, kolczasta, słabo ulistniona. Osiąga od 0,6 do 1,5 m wysokości.
Liście pierzastodzielne, zbiegające po pędzie, mające odcinki jajowate lub lancetowate, częściowo podzielone na kilka łatek. Spodem rzadko owłosione, na szczycie silnie kolczaste, kłujące.
Kwiaty rurkowe, koloru purpurowego, w koszyczkach zebranych w gronach. Zewnętrzne listki okrywy są kolczaste.
Tworzy mieszańce wspólnie z ostrożeniem warzywnym.

Obszar występowania

Preferuje brzegi lasów, zarośli, oraz pastwiska aż po regiel dolny.

Zdjęcie: Stanisław Czachorowski

Zobacz również