Miętus

Królestwo
zwierząt
Typ
strunowce
Podtyp
kręgowce
Gromada
promieniopłetwe
Rząd
dorszokształtne
Rodzina
Lotidae
Rodzaj
Lota
Gatunek
miętus pospolity

Miętus

Kategoria
Zwierzęta > Ryby
Nazwa łacińska
Lota lota
Sposób odżywiania
mięsożerne
Długość przeciętnie od 60 cm do 120 cm, masa od 2 kg do 25 kg.
W dotyku miętus jest bardzo miękki. Ciało ma kształt walcowaty,, w przekroju owalny, nieco spłaszczone grzbieto-brzusznie w przedniej części i lekko ścieśniony bocznie w tylnej.
Łuski drobne, okrągławe, ukryte głęboko w skórze.
Posiada dwie płetwy grzbietowe, z których pierwsza jest krótka i ma zaokrągloną krawędź górną. Druga jest bardzo długa i sięga do górnej części nasady płetwy ogonowej. Płetwa ogonowa zaokrąglona, dotyka dolną krawędzią do długiej płetwy odbytowej. Drugi promień płetw piersiowych dużo dłuższy od pozostałych.
Charakterystyczną cechą jest pojedynczy wąs na środku brody oraz ustawienie płetw brzusznych przed piersiowymi. Głowa jest mocno spłaszczona, przypomina wyglądem głowę żaby. Na górnej części, pośrodku pyska, znajduje się jedna para bardzo krótkich wąsików.

Ubarwienie brązowawe, brązowoszare lub żółte, z ciemnym, marmurkowatym deseniem. Brzuch biały lub szarobiały. Młode osobniki są bardzo ciemne.

Rozród
Miętus jest rybą zimnolubną. Tarło odbywa w grudniu i styczniu, w wodzie o temperaturze 2–4 °C na piaszczystych płyciznach w silnym nurcie, często w dużych stadach. W zależności od masy może złożyć od 10 tys. do 3 mln jaj. Jaja zaopatrzone są w krople tłuszczu, dzięki której unoszą się w toni do momentu, aż nie przykleją się do podłoża.

Obszar występowania

Występuje w północnej i środkowej Europie na wschód od wschodniej Anglii, środkowej Francji oraz na północ od dorzecza rzeki Pad oraz w północnej Azji i Ameryce Północnej. Ma wysokie wymagania tlenowe i jest wrażliwy na zanieczyszczenia wody.

Żyje głównie w rzekach z czystą i szybko płynącą wodą oraz żwirowatym dnem. Ryba dociera również do górskich potoków. Występuje również w zbiornikach zaporowych. Wchodzi do wód słonych. Żyje przy dnie, ukryty przed dziennym światłem w różnych kryjówkach.

Informacje na temat ochrony

na wszystkich wodach z wyjątkiem strefy na Odrze od ujścia rzeki Warty do granic z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego

Występowanie w jeziorach

Zobacz również