Straszka pospolita, zimówka rudawa

Królestwo
zwierząt
Typ
stawonogi
Gromada
owady
Podgromada
uskrzydlone
Rząd
ważki
Rodzina
pałątkowate
Rodzaj
Sympecma
Gatunek
straszka pospolita

Straszka pospolita, zimówka rudawa

Kategoria
Zwierzęta > Owady
Nazwa łacińska
Sympecma fusca
Sposób odżywiania
mięsożerne
Jeden z trzech przedstawicieli rodzaju Sympecma, cechuje się beżową barwą ciała z metalicznymi, brązowo-zielonymi plamami. Plamy na tułowiu mają postać równolegle przebiegających pasów podobnej szerokości z równymi brzegami. Na odwłoku plamy obejmują część grzbietową.

Długość ciała dojrzałego osobnika to około 37 mm, długość skrzydła waha się między 18 mm a 23 mm, rozpiętość skrzydeł około 44 mm. Ważka, charakterystycznie dla rodzaju Sympecma, składa w spoczynku skrzydła wzdłuż ciała, co jest wyjątkowe w rodzinie Lestidae. Skrzydła są prostokątne, znajdujące się na nich ciemnobrązowe znamienia (tzw. pterostigmy), mają zadanie stabilizacji lotu. Przydatki płciowe, po których kształcie odróżnia się płeć owada, są wyraźnie jaśniejsze od reszty ciała. W przypadku samców, dolne osiągają długość równą prawie połowy długości górnych przydatków analnych. U larwy charakterystyczna jest nieregularnie ząbkowana, zewnętrzna gałąź głaszczek. Postać larwalna jest smukła z 3 skrzelotchawkami, jak u innych z podrzędu Zygoptera.

Zarówno larwy jak i osobniki dorosłe są drapieżnikami. Dorosły osobnik łatwo wypatruje ofiary dzięki ogromnym oczom, żywi się małymi owadami. Okres godowy trwa od kwietnia do maja. Zewnętrznym objawem dojrzałości płciowej dorosłych osobników jest zabarwienie górnej części oczu na kolor błękitny. Wczesną wiosną, samiec łączy się z samicą w celu kopulacji, składają jaja do obumarłych części roślin wodnych, ich larwy rozwijają się 2-3 miesiące. Larwy są drapieżnikami wodnymi, zdobywanie pożywienia ułatwia im gryzący aparat gębowy (tzw. maska), żywią się planktonem oraz innymi larwami np. larwami komarów.

Ważki są organizmami wskaźnikowymi, dzięki temu mogą być używane do określania jakości środowiska przyrodniczego. Źródła naukowe nie podają informacji na temat istotnego znaczenia Sympecma fusca dla gospodarki człowieka. Występują jedynie niewielkie wzmianki na temat tego, że żywi się komarami i muchami, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu rozrodowi tych owadów, szczególnie w okolicach zbiorników wodnych, przez co jest pożyteczna dla człowieka.

Obecnie badania prowadzone są w kierunku sprawdzenia nowych stanowisk Sympecma fusca. Pod względem jej preferencji względem właściwości fizyczno-chemicznych wody, w starorzeczach górnej Wisły. Badane jest również występowania połączenia z wodami rzeki, lub także istnienia obwałowań przeciwpowodziowych między rzeką a siedliskiem ważki.

Obszar występowania

Spotykana powszechnie w całej Europie wyłączając wysokie góry, Wyspy Brytyjskie, północną Bretanię i Skandynawię (występuje jedynie w południowej Szwecji), aż do Azji Mniejszej i Uralu, oraz północnych wybrzeży Afryki. W Polsce występuje w całym kraju wyłączając tereny wysokogórskie i północno-wschodnie.
Zasiedla płytkie zbiorniki wody stojącej, z bujną roślinnością szuwarową, jesienią szykuje się do hibernacji i wówczas spotykana jest na roślinach, z dala od zbiorników wodnych.

Informacje na temat ochrony

Gatunek ten jest pospolity, niezagrożony wyginięciem, nie jest objęty ochroną, posiada status ,,least concern – LC'', co oznacza gatunek najmniejszej troski.

Zdjęcie: https://swiatmakrodotcom.wordpress.com / Straszka pospolita

Straszka pospolita, zimówka rudawa - zdjęcia

Zobacz również