Karłątek leśny, karłątek ceglasty

Królestwo
zwierząt
Typ
stawonogi
Gromada
owady
Rząd
motyle
Rodzina
powszelatkowate
Rodzaj
Thymelicus
Gatunek
karłątek leśny

Karłątek leśny, karłątek ceglasty

Kategoria
Zwierzęta > Owady
Nazwa łacińska
Thymelicus sylvestris
Sposób odżywiania
roślinożerne
Przeciętna długość życia
1 rok
Gatunek motyla z rodziny powszelatkowatych. Karłątek ceglasty jest motylem o pomarańczowych skrzydłach.
Karłątek zasiedla zakrzaczone łąki z wysokimi trawami, skraje lasów, śródleśne drogi, niewielkie polany. Rozwój trwa rok, występuje jedno pokolenie w roku. Dorosłe motyle obserwować można od połowy czerwca do końca lipca. Motylom do życia potrzebne są nie tylko kwitnące rośliny (nektar jako pokarm imagines) ale i rośliny żywicielskie dla gąsienic. Roślinami pokarmowymi gąsienic są różne gatunki traw (m.in. kłosówka wełnista, kłosówka miękka, kupkówka pospolita).
W lipcu samica karłątka leśnego składa jaja na źdźbłach traw w pochewce liściowej (do 30 jaj w jednej pochewce). Wylęg gąsienic odbywa się tego samego roku od drugiej połowy lipca. Najpierw młodziutkie gąsienice zjadają osłonki jajowe, ale nie rozpoczynają żerowania na roślinach. Przędą wokół siebie jedwabne kokony i tak zimują, dodatkowo zabezpieczone pochewką liściową trawy. Wiosną rozchodzą się na różne strony i pojedynczo rozpoczynają żerowanie w rurkach ze zwiniętych liści traw. Są w ten sposób ukryte przed okiem drapieżników. Gąsienice są koloru zielonego, co utrudnia ich wypatrzenie w trawie.
Przepoczwarczenie, trwające 2-3 tygodnie, następuje w maju i czerwcu (czasem jeszcze na początku lipca), w luźnym oprzędzie, znajdującym się u podstawy rośliny żywicielskiej.
Karłatek leśny jest motylem o dziennej aktywności. Dorosłe większość czasu spędzają na wygrzewaniu się lub odpoczynku, z charakterystycznym, półotwartym układem skrzydeł. Karłątki dobrze fruwają, manewrując między wysokimi trawami i za pomocą swojej rozwijanej trąbki spijają nektar z kwiatów (zazwyczaj pożywiają się koło południa). Zaobserwowano jednocześnie, że poszczególne osobniki preferują kwiaty jednego gatunku.
Karłątki leśne są motylami osiadłymi. Większość osobników spędza całe życie w jednym miejscu. Tylko nieliczne migrują dalej (większość osobników w ciągu dnia przemieszcza się na odległość 20 m, nieliczne do 280 m).
Samce karłątków leśnych są terytorialne. Siedząc na wyższych źdźbłach trawy kontrolują teren. Podrywają się do lotu, gdy zobaczą innego motyla. Samce przeganiają, a samiczki starają się skłonić do amorów.

Obszar występowania

Występuje w Europie, Maroku i zachodniej Azji. W Polsce spotkać go można w całym kraju.

Informacje na temat ochrony

Gatunek nie podlega ochronie.

Zdjęcie: https://commons.wikimedia.org


Więcej o zwierzętach i okolicach w artykule

Zobacz również