Motyle, inaczej łuskoskrzydłe

Królestwo
zwierząt
Typ
stawonogi
Podtyp
tchawkodyszne
Gromada
owady
Podgromada
owady uskrzydlone
Rząd
motyle

Motyle, inaczej łuskoskrzydłe

Kategoria
Zwierzęta > Owady
Nazwa łacińska
Lepidoptera
Sposób odżywiania
roślinożerne
Przeciętna długość życia
Od kilku godzin do kilku miesięcy
Rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.
Istnieje kilka umownych podziałów motyli, które nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa w obrębie tej grupy. Mogą one być jednak wygodne przy rozpoznawaniu. Dwa często spotykane w książkach czy popularnych atlasach podziały to podział ze względu na wygląd i porę lotu na motyle dzienne (Rhopalocera, buławkoczułkie) oraz ćmy (Heterocera, różnoczułkie). Powszechny jest też podział ze względu na wielkość na Macrolepidoptera (motyle większe) i Microlepidoptera (motyle mniejsze). Oba te podziały są sztuczne, ale można je wykorzystać pamiętając, że np. wiele ciem lata w dzień, niektóre mają buławkowate czułki, niektóre rodziny zaliczane do Macrolepidoptera mają przedstawicieli o bardzo małych rozmiarach (np. Noctuidae) i odwrotnie, niektóre rodziny włączane do Microlepidoptera mają przedstawicieli o rozmiarach większych (np. Pyralidae). Należy również pamiętać, że podziały te nakładają się na siebie.

Zaraz po chrząszczach stanowią drugą pod względem liczebności grupę owadów. Obecnie na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy.

Motyle należą do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów. Ich ciało, składające się z segmentów, chroni chitynowy oskórek. Poszczególne segmenty połączone błoniastymi stawami, umożliwiają swobodę ruchu. Oskórek pokrywa warstwa drobnych łusek.
Motyle są owadami, u których dokonuje się przeobrażenie zupełne.

Obszar występowania

Występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy

Zdjęcie: Wikipedia / Rusałka admirał

Zobacz również