Kwietnica różówka

Królestwo
zwierząt
Typ
stawonogi
Gromada
owady
Podgromada
uskrzydlone
Rząd
chrząszcze
Rodzina
poświętnikowate
Rodzaj
Protaetia
Gatunek
kwietnica różówka

Kwietnica różówka

Kategoria
Zwierzęta > Owady
Nazwa łacińska
Protaetia metallica
Sposób odżywiania
roślinożerne
Gatunek owada z rzędu chrząszczy, z rodziny poświętnikowatych (Scarabaeidae). Długość ciała waha się w granicach 1,4-2,3 cm.
Dorosłe owady pojawiają się od czerwca do sierpnia, są heliofilne - odbywają loty przy słonecznej pogodzie. Chętnie pobierają pokarm z kwiatów krzewów i roślin zielnych oraz z dojrzałych owoców. Przylatują również do soku wyciekającego z uszkodzonych drzew.

Gatunek myrmekofilny - larwy rozwijają się zazwyczaj w niższych poziomach funkcjonujących mrowisk mrówek z gatunków mrówka rudnica i gmachówka cieśla, rzadziej w mrowiskach opuszczonych lub w kompoście liściastym. Według innych źródeł mogą również żerować w próchniejącym drewnie.
Różówka jest masywnie zbudowana, jej ciało wydaje się wręcz pękate. Powierzchnia ciała metaliczno-zielona, intensywnie błyszcząca. W czasie lotu, nie musi rozkładać swoich pokryw, by rozwinąć drugą parę skrzydeł. Może je bowiem wysunąć dzięki specjalnym wcięciom pod pokrywami. Dzięki temu, nawet w czasie lotu, zamknięte pokrywy chronią delikatniejszy odwłok, co przydaje się np. w czasie niezbyt szczęśliwego lądowania.

Obszar występowania

Zasiedla całą Europę, łącznie z obszarami północnej Fennoskandii, oraz część Azji, na wschód sięgając po Syberię i wybrzeża Oceanu Spokojnego. Spotykany w całej Polsce, niekiedy licznie, zarówno na niżu jak i w górach, gdzie dociera do górnej granicy lasu.
Gatunek spotykany w lasach liściastych oraz ich okolicach.

Informacje na temat ochrony

Nie podlega ochronie.

Zdjęcie: https://swiatmakrodotcom.wordpress.com

Kwietnica różówka - zdjęcia

Zobacz również